An Phát Holdings Tuổi 18 – Bứt phá để vươn xa

Ngày 27/9/2002 – 27/9/2020 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với Tập đoàn An Phát Holdings – “Kỷ niệm 18 năm thành lập Tập đoàn”. 18 năm là một chặng đường khá dài đối với một Tập đoàn ngành Nhựa, đủ để khẳng định vị thế và cũng đủ tiền đề để An Phát Holdings (APH) vươn tới những mục tiêu lớn trong giai đoạn tiếp theo – trở thành Tập đoàn Nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *