NHH Tổ chức ĐHCĐ Bất thường lần 1 năm 2020

Chiều 24/6, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Hà Nội (Mã CK: NHH), Công ty đã tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2020, thông qua nội dung đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị.

 Cụ thể, Công ty bỏ ngành nghề kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (không bao gồm hoạt động đấu giá); đồng thời bổ sung ngành nghề sản xuất sản phẩm từ nhựa (plastic). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Khoản 1 tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong điều kiện hiện hành của Công ty phù hợp với việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:
“Điều 4.Mục tiêu, hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Mua bán các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; Mua bán các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dụng phục vụ công nghệ sản xuất thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp các ngành công nghiệp khác.


Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; Mua bán các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dụng phục vụ công nghệ sản xuất thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp các ngành công nghiệp khác.
Sản xuất các sản phẩm từ plastic.
Bên cạnh đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quốc Trung; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Hòa Thị Thu Hà.Các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên vào ngày 24/6/2020.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *