GIẢI THƯỞNG

Với định hướng phát triển bền vững, phương châm mang lại giá trị tích cực cho xã hội, đem đến sản phẩm chất lượng cho khách hàng…
Nhựa Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu và giải thưởng danh giá.

Huân chương lao động hạng Ba

Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Hà Nội năm 2022

Bằng khen đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020

Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019

Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội năm 2008, 2009, 2011, 2013

Cúp Thăng Long do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng năm 2007, 2008

Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đối với Nhựa công nghiệp – kỹ thuật năm 2006, 2008, 2010

Bằng khen của Hiệp hội Nhựa Việt Nam trao tặng cho doanh nghiệp xuất sắc 5 năm 1997-2002

Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2000, 2001

Bằng khen đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động, sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ năm 1998

Bằng khen vì đã có thành tích hoạt động khoa học kỹ thuật trong 5 năm 1986-1990