ĐHCĐ Công ty CP Nhựa Hà Nội 2020: Dự kiến chi trả 20% cổ tức năm 2020

Ngày 18/3, Công ty CP Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH) tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2020 tại trụ sở Công ty, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Tp. Hà Nội. Mục tiêu của NHH năm 2020 đạt doanh thu 1.860 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 146 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 170% so với năm 2019, dự kiến chi trả cổ tức 20%.

Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, cũng như các nội dung trong các báo cáo liên quan đến công tác điều hành và hoạt động của Công ty.

2019Doanh thu hợp nhất đạt 1.233 tỷ đồng, hoàn thành hơn 109

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *