Pallet nhựa

Phù hợp cho việc đóng hàng lên container, xuất khẩu hàng hoá đi nước ngoài.
Có thể tái sử dụng nhiều lần trong việc lưu thông và vận chuyển hàng đi/đến trong và ngoài nước.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội cũng cung cấp các sản phẩm khác như: thùng nhựa đặc, thùng nhựa rỗng, pallet nhựa

Phân loại rác và hướng dẫn xử lý: Các sản phẩm nhựa kỹ thuật cần được thu gom cùng với loại rác nhựa có khả năng tái chế và cần được xử lý tại các nhà máy tái chế.