Nhựa Hà Nội tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2021, thông qua kế hoạch doanh thu 1.900 tỷ đồng

Ngày 27/4/2021, Công ty CP Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2021, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch doanh thu năm 2021 là 1.900 tỷ đồng.

Năm 2020, tình hình kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, NHH đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để tối ưu chi phí, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó công ty vẫn đạt kết quả tích cực. Năm 2020, NHH đạt tổng doanh thu 1.150 tỷ đồng, LNST đạt 112 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, NHH vẫn duy trì đơn hàng của các đối tác chính, thu hút, phát triển thêm một số khách hàng, mở ra triển vọng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong năm 2020, NHH tập trung nguồn lực đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, góp vốn vào các công ty con, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. Trong đó, đánh giá Công ty Viexim đang phát triển theo đúng hướng mô hình của NHH, được đối tác nước ngoài đánh giá tốt, tiếp tục phát triển sản xuất cho các đối tác lân cận. An Trung Industries tập trung phát triển cho các khách hàng FDI thuộc ngành thiết bị điện, điện tử viễn thông. Đặc biệt năm 2020, An Trung Industries được Foxconn lựa chọn triển khai một số sản phẩm, trong năm 2021 dự án này đi vào hoạt động ổn định sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Công ty VMC hiện đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng khách hàng ô tô, xe máy đến khách hàng máy in, máy tính và thiết bị gia dụng như tivi, điện thoại.

ĐHCĐ Công ty CP Nhựa Hà Nội đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2021
ĐHCĐ Công ty CP Nhựa Hà Nội diễn ra thành công sáng 27/4/2021.

Năm 2021, NHH đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh 1.900 tỷ đồng, LNST đạt 150 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức 10%. Trong đó, NHH tiếp tục phát huy thế mạnh của công ty  trong việc chế tạo khuôn nhựa và các sản phẩm công nghiệp, tập trung đến các khách hàng Nhật Bản, doanh nghiệp FDI, giữ vững các khách hàng hiện hữu trong lĩnh vực ô tô – xe máy, điện – điện tử. Tăng cường công tác quảng bá sản phẩm và năng lực, rà soát thiết bị cũ nhằm đánh giá, thay thế thiết bị cũ theo hướng tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường. Củng cố, nâng cao chất lượng quản trị, rà soát mọi hoạt động để tối ưu chi phí, tăng cường nâng cao công tác thiết kế, chế tạo, sửa chữa khuôn để giảm khâu hoàn thiện, nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm ngay từ khi phát triển sản phẩm nhằm đạt mục tiêu giá cạnh tranh mà vẫn đạt hiệu quả…
Đại hội cũng thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Lim Heon Young, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *