Cổ phiếu AAA (Cổ phiếu An Phát Bioplastics) – CTCP Nhựa An Phát Xanh

Tổng hợp thông tin cổ phiếu AAA trên sàn chứng khoán của công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh thuộc tập đoàn An Phát Holdings
Cổ phiếu AAA là một cổ phiếu đáng để theo dõi và đầu tư trong những năm tới, do lơi nhuận ngắn hạn từ bất động sản và triển vọng
dài hạn từ dòng sản phẩm phân hủy sinh học.