ĐHĐCĐ thường niên Nhựa Hà Nội 2023: Đặt mục tiêu doanh thu 2400 tỷ đồng

Ngày 21/04/2023, Nhựa Hà Nội đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại Đại hội, Nhựa Hà Nội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến 15%.

Về kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023, Nhựa Hà Nội định hướng: Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, gia tăng hiệu quả, năng lực sản xuất; Chuẩn bị các nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con, đặc biệt trong lĩnh vực khuôn mẫu; Tiếp tục phát huy các lĩnh vực, sản phẩm thế mạnh của công ty; Duy trì và khai thác thêm tệp khách hàng trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, xe máy, link kiện điện – điện tử như Toyota, Honda, Vinfast, Panasonic, LG, Piaggio, Samsung, Foxconn…; Củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên, nhiên liệu; Tiếp tục các chương trình chuyển đổi số; Nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đáp ứng như cầu nội địa hóa ngày càng tăng của các nhà sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước.

ĐHĐCĐ Thường niên Nhựa Hà Nội 2023 thông qua kế hoạch doanh thu 2400 tỷ đồng

Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động hậu đại dịch Covid-19 và biến động bất ổn của tình hình thế giới, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt. Do đó, Nhựa Hà Nội vẫn đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì đơn hàng, đồng thời nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt trong năm, dự án sản xuất sản phẩm vỏ tivi xuất khẩu đi Ấn Độ với khách hàng Foxconn đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế.

Kết quả, doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 2.383 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 111 tỷ đồng, hoàn thành 101, 84% kế hoạch doanh thu và 117,8% kế hoạch lợi nhuận năm. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng trưởng 14,23% so với năm 2021 do hồi phục hoạt động kinh doanh mảng công nghiệp hỗ trợ và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH An Trung Industries. Biên lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 17,32%, tương đương biên lợi nhuận gộp năm 2021. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 đạt 146,12 tỷ đồng, tăng trưởng 52,68% so với cùng kỳ 2021.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhựa Hà Nội

Một nội dung quan trọng khác được thông qua tại Đại hội là việc miễn nhiệm ông Bùi Minh Hải thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm ông Kim Ki Min, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT. Ngoài ra, ĐHCĐ thông qua việc bầu ông Phạm Đỗ Huy Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung bà Hòa Thị Thu Hà, ông Bùi Thanh Nam, ông Cho Yoon giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *