Giới thiệu Tin tức và quan hệ cổ đông Sản phẩm Trang thiết bị Tuyển dụng Liên hệ
Sản phẩm tiêu biểu
Video clip
Đối tác
Piaggio Việt Nam
Honda Việt Nam
LG Vietnam
Toyota
Tin tức và quan hệ cổ đông
Công bố TT Công ty Cadivi Đồng Nai nắm giữ 51,86% vốn điều lệ của NHH (ngày đăng 14/7/2018)
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất
20180712 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (ngày 12/7/2018)
Công bố thông tin thay đổi địa chỉ kinh doanh (Ngày 5/6/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Ngày 17/05/2018)
CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền (ngày 11.5.2018)
Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (ngày 11.5.2018)
Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 (ngày 11.5.2018)
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - Ông Phong (ngày 04/5/2018)
Thông tin người nội bộ (Ngày 27/4/2018)
Tài liệu bầu trưởng ban kiểm soát (Ngày 24/4/2018)
Nghị quyết, biên bản Đại hội cổ đông 2018 (Ngày 24/04/2018)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Ngày 24/04/2018)
Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 2 (Ngày 24/04/2018)
Công bố thông tin hết quả đại hội cổ đông năm 2018, công bố mô hình công ty (Ngày 24/04/2018)
Kết quả giao dịch CP của người nội bộ - bà Hiền
Kết quả giao dịch CP của người có liên quan đến người có liên quan đến người nội bộ - bà Hiền.
Sơ đồ chỉ đãn đường đến công ty CP Nhựa Hà Nội (ngày 18.4.18)
Lý lịch Ứng cử viên HĐQT (ngày 18.4.18)
Lý lịch ứng cử viên BKS (ngày 18.4.18)
Đơn đề cử Ứng cử viên BKS (ngày 18.4.18)
Đơn đề cử thành viên HĐQT (ngày 18.4.18)
Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 06.4.18)
1  2  3  4
Copyright © 2012 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Địa chỉ: Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội - Điện thoại: 8424-3875 6885 - Fax: 8424-3875 6884 - Email: info@hpcvn.vn
HPC Mail