Giới thiệu Tin tức và quan hệ cổ đông Sản phẩm Trang thiết bị Tuyển dụng Liên hệ
Video clip
Đối tác
Piaggio Việt Nam
Honda Việt Nam
LG Vietnam
Toyota
Sản phẩm
Kích thước: (1100x1100x120)mm
Outside: 658x448x332mm - Inside: 606x410x318mm
Kích thước Outside: 350 x 253.5 x 100 mm - Inside: 312.5 x 220.4 x95 mm
Outside: 850x627x536 mm Inside:788x572x508 mm
Outside: 495x395x115 mm Inside: 455x365x105 mm
Outside: 495x395x235 mm Inside: 455x365x225 mm
Outside: 630x420x144 mm Inside: 578x378x95 mm
Outside: 610x420x390 mm Inside: 580x388x382 mm
Outside: 780x498x449 mm Inside: 742x495x422 mm
1  2  3  4  5  6
Copyright © 2012 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Địa chỉ: Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội - Điện thoại: 8424-3875 6885 - Fax: 8424-3875 6884 - Email: info@hpcvn.vn
HPC Mail